Technische Trainingen

Stimac BV start per september 2018 met het geven van technische trainingen. 

Stimac BV is bereid veel te investeren om (eigen) mensen beter te maken op technisch gebied. Om verdere groei te realiseren en hoge kwaliteit te kunnen blijven waarborgen gaan we eigen, interne trainingen op het gebied van mechanica, elektra, pneumatiek en hydrauliek verzorgen. Tijdens deze trainingen zal de nadruk liggen op praktijkleren.

Via deze weg kunnen gemotiveerde mensen om- of geschoold worden.

Stimac BV kan leunen op een jarenlange samenwerking met diverse ROC`s . In dit nieuwe praktijkleren-traject zal het doel liggen om middels een samenwerking met een ROC, BBL-ers (niveau 3/4) op te leiden tot een nieuwe generatie technische onderhoudsmonteurs die het geleerde in de praktijk toe kunnen passen.

Middels het BBL-traject gaat men 4 dagen per week werken en 1 dag per week naar school. Stimac BV verloont 5 dagen per week aan BBL-ers. Tijdens de normale werkdagen wordt binnen Stimac BV aandacht besteed aan de praktijktrainingen.

Middels een omscholingstraject kunnen mensen met een technische achtergrond intern trainingen volgen tot allround onderhoudsmonteur.

Ons einddoel zal altijd zijn om de mensen naar het praktisch MBO-3/4 niveau te brengen op het gebied van onderhoud & service.

Alle te bespreken onderwerpen zullen zoveel waar mogelijk via praktijkleren behandeld worden. Het doel is zoveel mogelijk praktisch inzicht te verschaffen zodat werkzaamheden goed en naar ieders tevredenheid zullen verlopen.

Interesse? 
Open dan onze folder Technische Trainingen Stimac BV of kijk bij vacatures.

De trainingsplaatsen via Stimac BV zijn beperkt. We gaan voor kwaliteit, niet voor kwantiteit. Gemotiveerd zijn is een must.

 

Website door Buro TARGET